Ärovördiga Canaljer

   
       
       
 

King Charles XVI

 Prins K. Orvar IV

   
     
 

Kavaljer II auf Würstenburg

King Charles af Spanieln

   
     
 

Amiral Kronkanalje

 King Chuck the Duck

   
       
  Supertramp's har magnifika anor. Få stamträd i Europa kan visa på så imposanta storheter.